Comunitatea operatorilor locali de rețele de telecomunicații

Glosar de termeni

3G – Third Generation este numele generației a treia de tehnologie telefonică mobilă GSM, după 2G și așa numita 2.5G

4G – Fourth Generation este numele generației a patra de tehnologie telefonică mobilă, aceasta fiind succesoarea 3G. Un sistem 4G oferă internet mobil de mare viteză. De acest sistem pot beneficia laptopurile cu o conexiune prin modem USB fără-fir, smartphonurile și alte sisteme mobile. Aplicațiile compatibile includ televiziunea mobilă high-definition, televizunea 3D, sistemele pentru conferinte video.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line este o tehnologie care permite transmiterea asimetrică de date digitale pe linie telefonică de cupru, mai rapid (între 1,5-8 megabiți/sec.) decât un modem voiceband convențional. Acest lucru este posibil prin folosirea frecvențelor care nu sunt utilizate de semnalul vocal digitalizat.

BGP – Border Gateway Protocol este protocolul de rutare folosit în nucleul Internetului. El menține o tabelă cu rețele IP (sau “prefixe”) care arată calea folosită pentru a ajunge la rețeaua respectivă prin diferitele sisteme autonome (AS). BGP este considerat din acest motiv un protocol de rutare vector-cale (spre deosebire de protocoalele vector-distanță, care nu păstrează toată calea). BGP nu folosește aceleași metrici ca protocoalele de rutare folosite în interiorul AS-urilor, ci ia decizii bazându-se pe cale și pe politicile de rutare ale sistemului autonom din care face parte.

Bit – este unitatea de bază pentru cantitatea de informație în comunicații digitale. Un bit poate avea doar una din două valori și prin urmare poate fi pus în aplicare fizic de către un dispozitiv care poate avea două stări. Aceste valori sunt cel mai frecvent reprezentate ca fiind 0 și 1.

Byte – (sau octet) este o unitate de măsură a informației echivalentă cu 8 biți de date, putând stoca, la orice moment, una dintr-un total de 256 de valori. În prezent termenul este de cele mai multe ori folosit pentru a desemna cea mai mică unitate de informație adresabilă de către un calculator. Un byte este o unitate de măsură a informației echivalentă cu 8 biți de date, putând stoca la orice moment una dintr-un total de 256 de valori.

CATV – Cable TV este un sistem de distribuire a programelor de televiziune pentru abonații prin frecvență radio (RF) transmise prin cabluri coaxiale, sau de impulsuri de lumină prin cabluri de fibră optică. Acest lucru contrastează cu televiziunea tradițională (televiziunea terestră), în care semnalul de televiziune este transmis prin aer prin unde radio și recepționat de o antenă de televiziune atașată la televizor. Programele radio FM, internetul de mare viteză, serviciile de telefonie și servicii similare de non-televiziune pot fi, de asemenea, furnizate prin intermediul acestor cabluri.

Dark Fiber – este o fibră optică neutilizată, care este disponibilă pentru instalarea de circuite închiriate. Termenul este folosit în general pentru a defini partea de rețea de fibră optică a unui furnizor de telecomunicații care nu este necesară pentru nevoile proprii, fiind astfel disponibilă pentru închirierea către terți.

DSL – Digital Subscriber Line (linie de abonat digitală) și xDSL sunt o familie de tehnologii de transmitere digitală a datelor cu mare viteză (până la 210 Mbit/s), pe linii de telefon analogice, obișnuite.

E-mail – sau poșta electronică desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet. Tot „e-mailuri” („corespondențe”, „mesaje”) se numesc și mesajele individuale trimise prin aceste sisteme. Cuvântul provine din engleză de la electronic mail, poștă electronică. Uneori pentru e-mail se mai întrebuințează și denumirea simplă mail.

Ethernet – este denumirea unei familii de protocoale de rețele de calculatoare bazată pe transmisia cadrelor (frames) și utilizată la implementarea rețelelor locale de tip LAN. Numele provine de la cuvântul englez ether (eter), despre care multă vreme s-a crezut că este mediul în care acționau și comunicau zeitățile. Ethernet-ul se definește printr-un șir de standarde pentru cablare și semnalizare electrică aparținând primelor două niveluri din Modelul de Referință OSI – nivelul fizic și legătură de date.

FTP – File Transfer Protocol este un protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet. FTP este utilizat începând de prin anul 1985 și actualmente este foarte răspândit. Numeroase servere de FTP din toată lumea permit să se facă o conectare la ele de oriunde din internet, și ca fișierele plasate pe ele să fie apoi transferate (încărcate sau descărcate).

FTTB – Fiber To The Building este un termen folosit pentru o rețea de telecomunicații care folosește cabluri de fibră optică de la nodul de distribuție până la clădirea în care este clientul.

Gateway – (pasarelă) este un punct din rețea (un server sau chiar o rețea specială) care servește ca intrare într-o altă rețea. Acesta permite conectarea unor rețele informatice de natură, protocoale de comunicații și autorități diferite, ca de exemplu o rețea locală (LAN) și rețeaua Internet. Astfel, mai multe calculatoare, sau chiar întreaga rețea locală poate avea acces la Internet prin intermediul pasaralei.

HTML – HyperText Markup Language este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigatorde pagini internet). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (www). Protocolul HTTP este un protocol de tip text, fiind protocolul „implicit” al www. HTTP presupune că pe calculatorul destinație rulează un program care înțelege protocolul. Fișierul trimis la destinație poate fi un document HTML (abreviație de la HyperText Markup Language), un fișier grafic, de sunet, animație sau video, de asemenea un program executabil pe server-ul respectiv sau și un editor de text.

IMAP – Interactive Mail Access Protocol este un protocol care permite accesul la mesaje din folderele de e-mail de pe un server. Spre deosebire de POP3, care este proiectat pentru a transfera și șterge e-mail-urile de pe server, scopul IMAP este de a le stoca pe toate pe server, pentru a putea fi oricând accesate din orice loc.

Internet – este o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”. Precursorul Internetului datează din 1965, când Agenția pentru Proiecte de Cercetare Înaintate de Apărare a Ministerului Apărării din SUA (Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA) a creat prima rețea de computere interconectate sub numele ARPAnet. Super-rețeaua Internet din zilele noastre care a împânzit întreg globul pământesc a rezultat din extinderea permanentă a acestei rețele inițiale ARPAnet. Azi pe glob există un singur Internet care oferă utilizatorilor săi o multitudine de informații și servicii.

Internet Exchange Point – (IXP sau IX) este o infrastructură fizică care permite mai multor furnizori de servicii de acces la internet (ISP – Internet Service Providers) să schimbe traficul între rețelele proprii în mod liber (fără costuri) sau pe baza unor întelegeri, evitând folosirea unei părți din banda de internet livrată de furnizorii lor. Astfel, participanții dintr-un Internet Exchange își reduc o parte din costuri și își pot imbunătăți calitatea serviciilor oferite.

ISDN – Integrated Services Digital Network este o normă internațională specifică rețelei telefonice cu comutație de circuite, fiind proiectat să asigure transmisia simultană de voce și de date printr-un cablu de cupru obișnuit, rezultând o îmbunătățire substanțială a calității sunetelor și a vitezei de transport a datelor față de cele oferite în sistemele analogice.

ISP – Internet Service Provider este o firmă sau o organizație care oferă servicii de acces la internet și rețele de servere (poștă electronică, știri, web, etc.).

LAN – Local Area Network reprezintă un ansamblu de mijloace de transmisiune și de sisteme de calcul folosite pentru transportarea și prelucrarea informației. Ele sunt frecvent utilizate pentru a interconecta calculatoarele personale și stațiile de lucru din birourile companiilor și ale celorlaltor organizații, cu scopul de a partaja resurse și de a face schimb de informații.

MySQL – este un sistem de gestiune a bazelor de date relațional, produs de compania suedeza MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU, fiind cel mai popular SGBD open-source la ora actuală.

OSPF – Open Shortest Path First este un protocol IP dinamic destinat rutării în interiorul unei rețele mari (guvernate de un singur gestionar) – sistem autonom (AS). Principial, OSPF este bazat pe caracteristicile conexiunilor dintre interfețe.

Ping – este un instrument de rețea folosit pentru a verifica dacă un anumit calculator poate fi accesat prin intermediul unei rețele de tip IP. Ping trimte mesaje ICMP “echo request” (solicitare de răspuns) prin pachete adresate host-ului vizat și așteaptă răspunsul la aceste mesaje venite sub formă de răspunsuri ICMP “echo response” de la hostul destinație. Transmițând periodic astfel de pachete și calculând întârzierea cu care ajung răspunsurile, ping estimează timpul de round-trip, precum și rata de pierdere a pachetelor dintre host-uri.

POP – Point Of Presence este un nod dintr-o rețea de telecomunicații sau un punct care asigură accesul la Internet mai multor utilizatori. Constă de obicei dintr-unul sau mai multe servere, rutere și comutatoare de rețea (switches).

POP3 – Post Office Protocol – Versiunea 3 este alături de IMAP unul din protocoalele utilizate de un calculator gazdă pentru recepționarea poștei electronice (e-mail).

Router – este un dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe rețele de calculatoare bazate pe „comutarea de pachete” (packet switching). Funcția îndeplinită de rutere se numește rutare. În acest articol diferențierea între rutere hardware și rutere software se face în funcție de locul unde se ia decizia de rutare a pachetelor de date. Ruterele software utilizează pentru decizie un modul al sistemului de operare, în timp ce ruterele hardware folosesc dispozitive specializate ce permit o viteză mai mare de comutare a pachetelor.

SIP – Session Initiation Protocol este un procol de semnalizare utilizat pentru crearea, modificarea și încheierea sesiunilor între doi sau mai mulți participanți. Astfel de sesiuni includ apeluri telefonice prin Internet, sesiuni multimedia, conferințe multimedia.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol este un protocol simplu folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet. SMTP folosește portul de aplicație 25 TCP și determină adresa unui server SMTP pe baza înregistrării MX (Mail eXchange, „schimb de corespondență”) din configurația serverului DNS.

SPAM – este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului și de proprietarii de situri pornografice. SPAM-ul se distinge prin caracterul agresiv, repetat și prin privarea de dreptul la opțiune. Denumirea de SPAM este derivată dintr-o schiță umoristică a grupului britanic Monty Python, în care într-o cafenea, orice de pe meniu includea SPAM, un fel de parizer din carne de porc. În timp ce un client întreabă pe ospătar dacă are ceva care să nu conțină SPAM, acesta înșiră din nou meniul plin de SPAM.

SQL – Structured Query Language este un limbaj de programare specific pentru manipularea datelor în sistemele de manipulare a bazelor de date relaționale (RDBMS), iar la origine este un limbaj bazat pe algebra relațională. Acesta are ca scop inserarea datelor, interogații, actualizare și ștergere, modificarea și crearea schemelor, precum și controlul accesului la date.

SSL – Secure Sockets Layer este un protocol web dezvoltat de compania Netscape pentru a transmite fără risc documente private prin Internet. Pentru a cripta datele, SSL utilizează un sistem criptografic cu două chei: una publică, cunoscută de oricine, și una privată, secretă, cunoscută numai de destinatarul mesajului. Majoritatea browserelor web suportă SSL, și multe situri web utilizează protocolul de utilizator pentru a transmite informații confidențiale, cum ar fi numerele de carduri de credit. Prin convenție, URL-ul care are nevoie de o conexiune SSL începe cu https: (în loc de http:).

Switch – (numit și switch de rețea sau comutator de rețea) este un dispozitiv care realizează interconectarea diferitelor segmente de rețea pe baza adreselor MAC. Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 1000 Mb pe secundă, la viteză semi-duplex sau duplex integral.

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System este unul din standardele generației a treia de comunicație radio mobilă 3G.

URL – Uniform Resource Locator este o secvență de caractere standardizată, folosită pentru denumirea, localizarea și identificarea unor resurse de pe Internet, inclusiv documente text, imagini, clipuri video, expuneri de diapozitive, etc.

UTP – Unshielded Twisted Pair este un tip de cablu des întâlnit în care doi conductori sunt răsuciți unul în jurul celuilalt în scopul anulării interferenței electromagnetice ce cauzează diafonie. Numărul de răsuciri pe o distanță de un metru face parte din specificațiile tipurilor de cabluri. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât diafonia este redusă mai mult.

VLAN – Virtual Local Area Network este o rețea virtuala compusă dintr-un grup de gazde ce pot comunica indiferent de locația lor fizică, ca și cum s-ar afla în același domeniu de difuzare. O rețea de tip VLAN are aceleași atribute ca o rețea locală fizică, însă permite stațiilor să nu fie legate în același switch de rețea.

VOIP – Voice over Internet Protocol, numită și Telefonie IP sau Telefonie Internet este procesul de transmitere a conversațiilor vocale umane prin legături de date de tip IP sau prin rețele în care este folosit acest protocol.

WAN – Wide Area Network este orice rețea care conectează orașe, regiuni sau țări. De obicei rețelele de arie largă includ linii de telecomunicație publice și elementele de legătură și conectare necesare.

Wi-Fi – este numele comercial pentru tehnologiile construite pe baza standardelor de comunicație din familia IEEE 802.11 utilizate pentru realizarea de rețele locale de comunicație (LAN) fără fir (wireless, WLAN) la viteze echivalente cu cele ale rețelelor cu fir electric de tip Ethernet. Suportul pentru Wi-Fi este furnizat de diferite dispozitive hardware, și de aproape toate sistemele de operare moderne pentru calculatoarele personale (PC), rutere, telefoane mobile și cele mai avansate console de jocuri.

WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access este un standard de comunicații fără fir prin care se pot transfera date la viteze de până la 40 Mbps.

WWW – World Wide Web este totalitatea siturilor, documentelor și informaților de tip hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet. Documentele, care rezidează în diferite locații pe diverse calculatoare server, pot fi regăsite cu ajutorul unui identificator univoc numit URL. Hipertextul inclusiv imagini etc. este afișat cu un ajutorul unui program de navigare în web numit browser, care descarcă paginile web de pe un server web și le afișează pe un terminal „client” la utilizator.

Comunicate de presă

  • 05/05 93 de participanți din 25 de țări reprezentând 39 platforme Internet Exchange din lumea întreagă dar și furnizori renumiți de echipamente de telecomunicații s-au reunit în perioada 23-25 aprilie 2023 la Cluj-Napoca pentru a discuta probleme legate de interconectările de rețele la nivel european dar și global la cel de-al 38-lea Forum al organizației europene Euro-IX. În cadrul evenimentului au fost abordate diverse teme de discuții printre care sisteme de certificări, resurse disponibile comunității, noi tehnologii de transfer de date 400G și 800G, platforme de furnizare de conținut, centre de date, soluții de securitate destinate rețelelor de comunicații electronice. Evenimentul a fost organizat de Euro-IX, organizația europeană a platformelor Internet Exchange iar gazda locală a fost InterLAN Internet Exchange, cea mai mare platformă națională de schimb de trafic de date și Internet din România. Cele 25 de țări reprezentate la acest eveniment au fost Austria, Belgia, Brazilia, Cehia, Coasta de Fildeș, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Democratică Congo, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Țările de Jos și Ungaria. Este pentru cea de-a doua oară când InterLAN Internet Exchange găzduiește un Forum Euro-IX în România, după cel de-al 25-lea Forum Euro-IX găzduit în toamna anului 2014 la București. Un Internet Exchange este o platformă deschisă și neutră unde operatorii de rețele de comunicații electronice se pot interconecta pentru a face schimb de trafic de date și Internet în mod liber. O platformă deschisă este o infrastructură fizică furnizată pentru interconectarea rețelelor, disponibiă oricărui operator de rețea care este interesat de schimbul de trafic, fiecare dintre aceștia fiind responsabil pentru asigurarea propriei conexiuni la locația publică de interconectare. O platformă de interconectare neutră nu este deținută sau operată de niciun operator de rețea care participă la schimbul de trafic. Schimbul de trafic în mod liber se realizează atunci când operatorul de rețea care participă la acest schimb poate alege cu ce rețele să fie realizat acest lucru în funcție de necesitățile proprii. Punctele de prezență ale platformelor de interconectare se găsesc în centre de date dedicate instalate în facilități private sau universități și centre de cercetare. InterLAN Internet Exchange este cea mai mare platformă națională de schimb de trafic de date și Internet din România cu puncte de prezență în București și alte 7 orașe din țară (Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Suceava, Timișoara) precum și în Frankfurt, Germania, fiind deținută și operată de Asociația Interlan, o organizație non-profit care susține activitatea furnizorilor de servicii de comunicații electronice și rețele din România. mai mult »
  • 30/09 Cea de-a șaptea ediție a evenimentului RONOG găzduit de Asociația Interlan a avut loc în data de 29 Septembrie 2022 la București, unde au participat reprezentanți ai operatorilor de rețele de telecomunicații și ai organizațiilor de profil din Romania precum și din regiune. Evenimentul a reunit peste 130 de participanți ce au abordat subiecte privind direcțiile de dezvoltare a internetului, perspective și provocări cu care se confruntă operatorii de telecomunicații din România, securitatea reţelelor şi sistemelor informaţionale, beneficiile pe care le oferă conectarea operatorilor la platformele de schimb de trafic de internet, implementarea tehnologiei 5G în Romania, operaţiuni de testare și măsurare a parametrilor de reţea, Wi-Fi 6, influenţa Unix-ului în apariţia şi dezvoltarea Internet-ului în Romania pe scară largă. mai mult »
  • 06/09 Conferința RONOG revine în forță cu o ediție marcantă, prin participarea celor mai buni specialiști din domeniul telecomunicațiilor. Participanții sunt reprezentanți din cadrul companiilor care oferă servicii de acces la internet, transmisiuni de date, servicii de voce, cablu TV, furnizori de conținut, găzduire servere și domenii de internet, colocare și centre de date, dar și din rândul autorităților de reglementare, al furnizorilor de echipamente și soluții de securitate etc. mai mult »
  • 14/02 Asociația Interlan semnalează faptul că prevederile proiectului de lege sunt de natură a afecta interesele legitime ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice prin impunerea unor sarcini și obligații administrative disproporționate și cu evident impact economic, care pot genera imposibilitatea desfășurării activității specifice în domeniul comunicațiilor electronice mai mult »
  • 08/04 Vă solicităm domnule Președinte al României să cereți Parlamentului României ca exceptarea privind aplicarea art.4 din Proiectul de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României să se aplice tuturor furnizorilor de servicii telefonice, de internet și cablu TV. mai mult »
  • 15/10 Există multe maternități de stat în care se nasc copii cu dificultăți severe și au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor! mai mult »
  • 03/10 Cea de-a șasea ediție a evenimentului RONOG găzduit de Asociația InterLAN a avut loc în data de 01 Octombrie 2019, la Hotel JW Marriott Bucharest Grand din București mai mult »
  • 02/09 În ziua de marți 01 octombrie, începând cu ora 9:00 va alea loc cea de-a șasea ediție a conferinței RONOG la Hotel JW Marriott Bucharest Grand din București. mai mult »
  • 25/10 S-a încheiat o nouă ediție de succes a evenimentului dedicat operatorilor de rețele din România! Conferința RONOG 5 a avut loc marți, 23 octombrie 2018 la hotelul JW Marriott Bucharest Grand Hotel. mai mult »
  • 24/09 Conferința RONOG a început numărătoarea inversă până la cea de-a cincea ediție ce va avea loc marți 23 octombrie, începând cu ora 9.00, la Hotel JW Marriott Bucharest Grand din București. mai mult »
Interlan Internet Exchange

Articole