Comunitatea operatorilor locali de rețele de telecomunicații

În data de 22 aprilie 2023 are loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Interlan.

În cadrul Adunării Generale Ordinare se iau decizii privind proiecte viitoare și sunt aderați noi membri în cadrul Asociației.


În data de 11 noiembrie 2022 a avut loc la Hotel Peștera, Platoul Bucegi, Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Interlan. În cadrul Adunării Generale Extraordinare este prezentat și aprobat planul de buget pe anul 2023 și se iau decizii privind proiecte viitoare.


Conferința Romanian Fiber Optic Conference este cel mai așteptat eveniment al industriei de profil din România iar anul acesta s-a desfășurat pe data de 04.05.2022 la Radisson Blu București. Evenimentul este structurat în două secțiuni și a conține prezentări și dezbateri pe teme naționale de interes comun, tema din acest an fiind “Fiber Optic Infrastructure for Smart Cities and Smart Communities”.

La eveniment participă și delegația Asociației Interlan formată din Roxana Coman și Eric Băleanu, care a fost invitat la discuțiile moderate din cadrul celui de-al doilea panel dedicat operatorilor de rețele.

Aplaudăm organizatorii conferinței Romanian Fiber Optic Conference pentru inițiativă și pentru realizarea unui eveniment de succes!

Sursa: https://www.interlan.ro/conferinta-romanian-fiber-optic-conference-2022/


Începând cu 09.04.2022 BANAT NETWORK INTEGRATED COMMUNICATIONS devine membru cu drepturi depline în Asociația Interlan.


Începând cu 09.04.2022 A.G.E. NETWORKS SISTEMSdevine membru cu drepturi depline în Asociația Interlan.

 


Începând cu 09.04.2022, PAN – NET devine membru cu drepturi depline în Asociația Interlan.


În data de 09 aprilie 2022 are loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Interlan, eveniment susținut în Râmnicu Vâlcea, la Grand Hotel Sofianu.

În cadrul Adunării Generale este prezentat raportul de activitate pe anul 2021, se votează noi membri în cadrul Consiliului Director, se iau decizii privind proiecte viitoare și sunt aderați noi membri în cadrul Asociației. Totodată, se votează noii membri ai Consiliului Director, noua componență fiind următoarea:

Eric Băleanu

Andrei Macri

Cristian Copea

Adrian Sima

Adrian Râpă

Alex Csordas

Ciprian Aruștei

Sursa: https://www.interlan.ro/adunarea-generala-a-membrilor-asociatiei-interlan-09-04-2022/


Conferința “Ziua Comunicațiilor 2022” are loc în data de 5 aprilie 2022 în format hibrid. Ediția din acest an este dedicată promovării soluțiilor pentru direcţiile strategice naţionale de acţiune/reglementare în domeniul telecom până în 2030 și reunește reprezentanți ai administrației centrale și locale, instituții publice și organizațiilor private implicate în promovarea și implementarea proiectelor sustenabile în România.

La această ediție, Asociația Interlan este reprezentată de Angela Stănescu și Roxana Coman. Pe parcursul conferinței sunt abordate teme de actualitate, precum: viziunea pentru o dezvoltare ecologică prin două abordări cheie: digitalizare și emisii de carbon scăzute, viitorul reţelelor și al tehnolologiilor asociate, dezvoltarea medicinii digitale și rolul telecomunicaţiilor în acest proces.

Sursa: https://www.interlan.ro/conferinta-ziua-comunicatiilor-2022-2/


Asociația Interlan semnalează faptul că prevederile proiectului de lege sunt de natură a afecta interesele legitime ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice prin impunerea unor sarcini și obligații administrative disproporționate și cu evident impact economic, care pot genera imposibilitatea desfășurării activității specifice în domeniul comunicațiilor electronice.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, care urmează să intre în dezbaterea Plenului Parlamentului României, vizează o transpunere la nivel național a Directivei 1972/2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice.

Asociația Interlan în cadrul propunerilor de modificare transmise a subliniat necesitatea includerii unui regim derogatoriu pentru microîntreprinderi și IMM-uri, având în vedere impunerea unor măsuri tehnice și organizatorice excesive sub aspectul suportării de către operatori a costurilor privind interceptarea legală a comunicațiilor, implementarea măsurilor tehnice și organizatorice, inclusiv pentru criptarea/decriptarea conținutului comunicațiilor tranzitate, dar și obligativitatea de a se supune, pe cheltuiala proprie, unor audituri de securitate la solicitarea ANCOM.

Proiectul reprezintă o dezvoltare la nivel național a prevederilor comunitare aplicabile, fără a fi aplicat testul specific privind situația microîntreprinderilor și IMM-urilor și fără efectuarea unei analize a impactului acestor modificări legislative. Stabilirea unui cadru derogatoriu pentru microîntreprinderi și IMM-uri nu este de natură a determina un tratament preferențial sau discriminatoriu, ci exclusiv reprezintă o asigurare și o garantare a necesităților specifice acestor entități, având la bază inclusiv regimul derogatoriu stabilit prin Directiva NIS – Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune sau Regulementul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

O abordare specială, având în vedere impactul semnificativ, trebuie acordată prevederilor art. 102 din Proiect, text normativ dezvoltat ulterior procesului de consultare publică,  care impune obligativitatea furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere să sprijine ”organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale”.

Acțiunile reglementate vizează:

  • permiterea interceptării legale a comunicațiilor, inclusiv suportarea costurilor aferente;
  • acordarea accesului la conținutul decriptat al comunicațiilor și furnizarea informațiilor reținute sau stocate referitoare la datele de trafic, date de identificare a abonaților sau clienților, modalitățile de plată și istoricul accesărilor cu momentele de timp aferente;
  • informațiile reținute sau stocate referitoare la date de trafic, date de identificare a abonaților sau clienților, modalități de plată și istoricul accesărilor cu momentele de timp aferente;
  • permitarea, în cazul furnizorilor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP, accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii datelor existente.

Prin aceste prevederi se urmărește o completare a prevederilor cadru privind interceptarea legală a comunicațiilor, respectiv a cadrului normativ determinat de prevederile art. 138-140 din Codul de procedură penală și de prevederile Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională.

Exceptând impactul financiar al măsurilor solicitate pentru sprijinirea organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale, textul normativ nu este suficient de precis și de clar și nu corespunde exigențelor de calitate ale legii. În mod evident, nu este îndeplinită cerința de previzibilitate a normei, care implică că aceasta trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi o protecţie adecvată împotriva arbitrarului.

Asociația Interlan este o organizație profesională, non-guvernamentală și non-profit constituită în anul 2005 la inițiativa unor furnizori de servicii de acces la internet. În prezent, Asociația numără 42 de membri, având scopul de a sprijini și de a promova interesele furnizorilor de servicii de comunicații electronice din România.

Sursa: https://www.interlan.ro/asociatia-interlan-semnaleaza-faptul-ca-prevederile-din-codul-comunicatiilor-sunt-de-natura-a-afecta-activitatea-furnizorilor-de-servicii-de-comunicatii-electronice-si-solicita-senatorilor-sa-modifice/


AP Network devine membru cu drepturi depline în Asociația Interlan, începând cu data de 18 noiembrie 2021.

Sursa: https://www.netpont.ro/